Proč se do spolku vkládají peníze a zlato?

Dolary a zlaťáky ze spolkové pokladny slouží k odstartování výzkumů.

K čemu jsou a jak se získávají body solidarity?

Body solidarity /body za súdržnosť/ získáváte za úspěšné splnění projektu spolku. Určují úroveň spolku, která dále umožňuje provádět určité projekty a výzkumy.

Jak opustit spolek? 

Spolek lze opustit dvěma způsoby. Můžu dostat vyloučení od vedoucího spolku, nebo odejít sám. 

 

___________________________________________________________________________________________________

Funkce vedoucí, zástupce, člen

Vedoucím se stane zakladatel spolku a určí svého zástupce. ( ve spolku musí být zástupce, protože při 30 denní neaktivitě vedoucího, přejdou pravomoci vedoucího ne něho. Je -li ve spolku zástupců více, přejdou pravomoci na zástupce s nejvyšším levelem.)

Vedoucí smí, vyhazovat neaktivní členy (tuto pravomoc má pouze on), dále společně se zástupcem můžou posílat pozvánky hráčům o vstup do spolku, přijímat nové členy, spouštět výzkumy a projekty, vkládat sbírkové předměty. 
Člen pouze hraje a vkládá sbírkové předměty. 

Zástupce lze měnit v tabulce členů spolku, po najetí na jméno. 

 

___________________________________________________________________________________________________

Co se stane s mými výhodami a příspěvky, když opustím spolek?


Výhody spolku náležejí hráči jen po dobu, kdy je členem spolku. Získává je okamžitě se vstupem do spolku a ztrácí je okamžitě při opuštění spolku. Vložené dolary a zlaťáky se při opuštění spolku nevracejí.Co se stane s mými výhodami a příspěvky, když opustím spolek?