Je to jednoduché, jedna z variant je kliknout na spolkový strom a naskočí ti info a tam kliknout na člověka a jsme ve spolku farmářů pod členy

nebo


Dole v liště klikneme na tlačítko funkce pro více hráčů a potom na spolek farmářů.

Potom si najedme v tabulce spolku na členy, vybereme člena a klikneme na zelenou šipku (do toho).

Jakmile se již dostaneme na farmu, nemusíme již chodit do členů spolku, ale můžeme překlikávat mezi farmami okýnkem, který se nám objeví vedle chatu. 

Vysvětlivky:

Pokud se nám objeví u jména zelená fajfka - již jsme dnes zalili

Pokud se nám objeví u jména šedá Pokud se nám objeví u jména červená konev - lze zalítkonev - dotyčný člen má plně zalitý strom