Výzkumy a druhy výzkumů ve spolku.

Výzkumy jsou ve spolku trojího zaměření. 

1) Projekt spolku farmářů ( - je zaměření na projekty, které se ve spolku plní).
Patří sem: Optimalizace postupů ( snižuje o % množství sbírkových předmětů, potřebných k zaplnění sbírky v projektu) a schopnost vyjednáván( prodlužuje čas, za který je nutné po spuštění projekt dokončit.

 

2) spolek farmářů ( - je zaměřený na rozšíření spolku a zvýšení příjmů do spolku)

Patří sem: Posily ( zvětšení počtů členů ve spolku) a dotace( o % zvýší vklad dolarů do společného účtu ve spolku)

 

3) Správa farmy ( zde se výzkumy týkají produktů farmy - výzkumem se zvedne prodejní cena)

 

______________________________________________________________________________________

 

Zápis do výzkumů a spuštění.Pokud chceme výzkum spustit, je nutné, aby se jako výzkumníci zapsali členové spolku. Můžeme se zapsat za dolary, nebo za zlaté. Za dolary lze zaplatit pouze jednoho výzkumníka ve výzkumu. Máme -li málo členů, musíme nejdříve vyzkoumat rozšíření spolku, nebo výzkumníky doplatit za zlaté.Výzkumníky platí každý člen ze svého účtu ve hře

Výzkumy se spouští ze společného konta spolku, buď za dolary, nebo za zlaté. 

 

Proč nemám otevřený výzkum? 


Do výzkumů se dá zapisovat pokud jsou odemčené. K odemčení výzkumů potřebuji mít splněné podmínky dané pro každý výzkum, jako jsou - úroveň spolku ( ta se zvýší body solidarity, které získáš plněním projektů) a také musím mít hotové výzkumy, které předchází tomu, který chci spustit ( nejdou spustit posily 2, pokud nejdříve nevyzkoumám posily 1 ).